Pallning av motorbåt

Att tänka på vid pallning av motorbåt

När du pallar båten ska du tänka på att skrovet skall stå i våg, vikten skall vara jämnt fördelad.
 
Stöttorna skall stå stadigt och stöttornas kontaktytor ska vara så stora att trycket fördelas.
 

SEXPUNKTSPALLNING

Generellt
Fritidsbåtar ska ha minst sex stödpunkter. Detta har i alla tider varit en regel och som på de flesta håll fortsatt att gälla, även för alla motorbåtar, ända sedan plastskroven ersatt de gamla träskroven. 
Detta är en bra och säker pallning förutsatt att två kölbockar kan bära hela båtens tyngd och att sidostöttorna inte kan glida och skada skrovet eller i värsta fall tippa båten vid starka vindlaster.
 

TREPUNKTSPALLNING

Endast planande och halvplanande båtar
 
De starkaste partier på dessa båtar, förutom kölen, är de horisontella ytorna på vardera sidan längst akterut. Dessa punkter tillsammans kan ta upp mer än båtens halva vikt och är upplag för Siggebockens sidolaster.
 
Varje enskild Siggebock klarar mer än åtta ton. Därmed kan vi lämna farhågorna med båtvikten, och i stället fråga oss. Hur mycket klarar kölen? Är båten över 30 fot lång kanske man skall överväga en extra kölbock. Motor mitt i båten är ett starkt skäl.
 

VINDLASTER

Vid sexpunkspallning tar läsidans två sidostöd hela vindlasten. Vid trepunktspallning delar alla tre bockarna på den lasten. Fotplattornas stora ytor gör att stöden inte sjunker ner i mjuk mark. De aktre bockarna med två tons last på vardera, klarar tillsammans mer än femhundra kg i sidolast och kölbocken klarar mer än ett ton. Hela båten kan med god marginal belastas med ett tons sidolast.
 
Kölen kan inte glida på kölklossen och kölklossen kan inte glida på gummiplattan. Båtens egentyngd försäkrar att båten inte kan tippa och ju högre vikt desto större friktionsmotstånd.
 
Lycka till med din pallning och kontakta oss gärna om du har några frågor
 
 
Båtbockar
Pallning av motorbåt
Beställ siggebocken här