MOTORBÅTSBÅTBOCKAR

Siggebockens motorbåtsbockar

Om du köper på begagnat marknaden. Försäkra dig om att bockarna  är original och inte piratkopior.  Incidenter har inträffat efter försök till efterapning och försäljning.  Skaffa före avställningen de tillbehör som krävs för att säkerheten skall bli optimal.

Namnet SIGGEBOCKEN är skyddat och får inte användas av annan än Siggebocken AB, eller någon av oss godkänd legotillverkare.

Våra bockar har förbättrats ytterligare sedan prototyperna hållfasthetsprovades på SP (Sveriges provnings- och Forskningsinstitut år 1997).  All vår information i dag baseras på dessa gamla prover, men sedan dess har förstärkningar gjorts på de ställen  som då visade sig vara svagare punkter. Med ny provning skulle uppgifterna om säkerhet kunna höjas ytterligare.

När du söker bland marknadens olika system för motorbåtsbockar, försök  göra en kritisk bedömning av andra leverantörers uttalande om de egna bockarna i jämförelsen med Siggebocken.

Studera vår hemsida och ta till dig de fakta som där presenteras.

I dag har mer än 1000 nöjda båtägare runt om i landet sina båtar pallade på Siggebockens motorbåtsbockar.

Valet är ditt! Om det är ditt första båtköp, betänk också att du kanske vill ha en större och tyngre båt i framtiden och att du då inte, nödvändigtvis, behöver skaffa ny pallning.

Kontakta mig gärna om du har några frågor om motorbåtsbockar

Båtbockar
båtbockar
Beställ siggebocken här