Därför Siggebocken:

  • SKONSAM FÖR BÅTEN SOM VILAR PÅ DE PUNKTER DÄR SKROVET ÄR SOM STARKAST
  • LÄTTA ATT TRANSPORTERA OCH FÖRVARA. ISÄRTAGBARA OCH STAPELBARA
  • KAN STÄLLAS PÅ MJUK MARK TACK VARE FOTPLATTORNAS STORA YTA
  • BRA ÅTKOMLIGHET FÖR BOTTENMÅLNING OCH ANDRA ARBETEN PÅ SKROVET
  •  SNABBA AVSTÄLLNINGAR MED BÅDE KRANAR OCH VAGNAR
  •  ENKEL ÖVERFÖRING MELLAN BOCKAR OCH BÅTRAILER
  • EVENTUELLA HÖJDJUSTERINGAR GÖRS MED KORTA BRÄD- ELLER PLANKSTUMPAR
siggebocken